National consensus on a new resectability classification for perihilar cholangiocarcinoma: A modified Delphi method

Lynn E. Nooijen, Marieke T. de Boer, Andries E. Braat, Maxime Dewulf, Marcel den Dulk, Jeroen Hagendoorn, Frederik J.H. Hoogwater, Hwai Ding Lam, Quintus Molenaar, Ulf Neumann, Robert J. Porte, Rutger Jan Swijnenburg, Babs Zonderhuis, Geert Kazemier, Heinz josef Klümpen, Thomas van Gulik, Bas Groot Koerkamp, Joris I. Erdmann*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'National consensus on a new resectability classification for perihilar cholangiocarcinoma: A modified Delphi method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Keyphrases