National security and public health: Exceptions to human rights?

Myriam Feinberg*, Laura Niada-Avshalom, Brigit Toebes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)383-387
Aantal pagina's5
TijdschriftInternational Journal of Human Rights
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 19-mei-2015

Citeer dit