Native insects on non-native plants in The Netherlands: Curiosities or common practice?

K. Meijer, C. Smit, L.W. Beukeboom, M. Schilthuizen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)288-293
Aantal pagina's6
TijdschriftEntomologische Berichten
Volume72
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2012

Citeer dit