Natura 2000 en zoute en zilte natuur in Nederland: De ruimte voor dynamische en veerkrachtige ecosystemen

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageNatura 2000 and Coastal and Marine Nature: The space for dynamic and robust ecosystems
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)256-271
Aantal pagina's16
TijdschriftNBR Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht
Volume1
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit