Natura 2000 in Nederland: Concept-aanwijzingsbesluiten getoetst; Een onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland naar de juridische kwaliteit van de concept-aanwijzingsbesluiten voor geselecteerde Natura 2000-gebieden (Westerschelde, IJsselmeer en Waddenzee)

C. J. Bastmeijer, M. K. de Bruin, J. M. Verschuuren

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijCentrum voor Wetgevingsvraagstukken, Universiteit van Tilburg
Aantal pagina's55
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit