Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en economische ontwikkelingen in de Noordelijke Friese Wouden

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageNature and landscape conservation and economic development in the Northern Frisian Woodlands
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRUG - Faculty of Spatial Sciences
StatusPublished - 2007

Citeer dit