Nature-inspired flight-beyond the leap

David Lentink*, Andrew A. Biewener

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer040201
TijdschriftBioinspiration and Biomimetics
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec.-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit