NATURE OF NETS PRODUCED BY PROTOPLASTS OF SCHIZOSACCHAROMYCES-POMBE DURING 1ST STAGE OF WALL REGENERATION IN LIQUID-MEDIA

DR KREGER*, M KOPECKA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)269-274
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of general microbiology
Volume108
Nummer van het tijdschriftOCT
StatusPublished - 1978

Citeer dit