Natuurbescherming in crisistijd; “opzij, opzij, opzij … maak plaats, maak plaats, maak plaats … wij hebben ongelofelijke haast"

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)628-633
Aantal pagina's6
TijdschriftMilieu & Recht
Volume36
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit