Natuurbeschermingsrecht als ‘wereldrecht’: Succes verzekerd?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-39
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume85
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit