Natuurbeschermingsrecht: wie ziet door de bomen het bos?

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

[Review of the book Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, A.A. Freriks Ch.W. Backes & P.J.J. van Buuren, 2004]
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's6
TijdschriftStaatscourant
Nummer van het tijdschrift239
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit