Nautisch apotheker, een specialistisch vak

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  Dit artikel beschrijft de activiteiten van een internationale werkgroep die zich bezig houdt met de problematiek rond medicatie aan boord van schepen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de FIP (Federation International Pharmaceutique).
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's0
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume136
  Nummer van het tijdschrift48
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit