Nautische farmacie

Evelyn Schaafsma, Marileen Biekart

    OnderzoeksoutputProfessional

    Samenvatting

    Dit artikel beschrijft de activiteiten van een internationale werkgroep die zich bezig houdt met de problematiek rond medicatie aan boord van schepen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de FIP (Federation International Pharmaceutique).
    Originele taal-2Dutch
    Pagina's (van-tot)1680
    Aantal pagina's1
    TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
    Volume135
    Nummer van het tijdschrift45
    StatusPublished - 2000

    Citeer dit