Nautische farmacie

Evelyn Schaafsma, Marileen Biekart

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  Dit artikel beschrijft de activiteiten van een internationale werkgroep die zich bezig houdt met de problematiek rond medicatie aan boord van schepen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de FIP (Federation International Pharmaceutique).
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1680
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume135
  Nummer van het tijdschrift45
  StatusPublished - 2000

  Citeer dit