Navigating Changing Winds: Contributions and Achievements of the Dutch Knowledge Centre for Religion and Development

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  44 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)403-413
  Aantal pagina's11
  TijdschriftThe Ecumenical Review
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1-dec.-2016

  Citeer dit