Navigating through the Maze of Homogeneous Catalyst Design with Machine Learning

Gabriel dos Passos Gomes, Robert Pollice, Alán Aspuru-Guzik

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)96-110
Aantal pagina's15
TijdschriftTrends in Chemistry
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit