Nazorg voor vroeg-prematuur en dysmatuur geboren kinderen: door professionals ervaren effectiviteit, efficiëntie en meerwaarde

M. Seinstra, N. H. van Dokkum, A. F. Bos, S. A. Reijneveld, M. L. A. de Kroon*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)33–38
Aantal pagina's6
TijdschriftJGZ : Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
Volume54
DOI's
StatusPublished - mei-2022

Citeer dit