NDFR, Bedrijfsfusie, art. 14 Wet Vpb 1969, de civielrechtelijke aspecten

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
UitgeverSdu Fiscale & Financiële Uitgevers
StatusPublished - 2005

Citeer dit