Nederlands farmaceutisch onderwijs wereldwijd voorop

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Het Nederlands farmaceutisch onderwijs aan de universiteit en in de specialisaties loopt op veel punten voorop, maar er is nog veel te leren van andere landen. Dat blijkt tijdens de eerste Internationale Onderwijsconferentie voor Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen in Nanjing, China.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21
Aantal pagina's1
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume151
Nummer van het tijdschrift50
StatusPublished - 16-dec-2016

Citeer dit