Nederlandse Elites In Beeld: Recrutering, Samenhang En Verandering

J. Dronkers, F.N. Stokman

Onderzoeksoutput: BookAcademic

278 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sociaal-wetenschappelijke studies over vorming, achtergronden en benoeming van en onderlinge betrekkingen tussen op nationaal niveau invloedrijke topfunctionarissen, voornamelijk in het bedrijfsleven.
Originele taal-2English
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's0
StatusPublished - 1984

Citeer dit