Nederlandse faillissementswet: meer dan honderd jaar jong

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)89 - 91
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht.
Volume5
StatusPublished - 1998

Citeer dit