Nederlandse politieke partijen en de SGP

Gerrit Voerman, Joop Hippe

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Het turbulente politieke jaar 2002 verliep voor de gevestigde politieke partijen rampzalig. Door de stormachtige opkomst van Pim Fortuyn en de exceptionele uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen raakten zij in het defensief. De posthume zege van Fortuyn legde volgens critici hun falen onbarmhartig bloot: in plaats dat de partijen conform hun taak de verbinding tussen staat en samenleving onderhielden, waren zij in zichzelf gekeerd en gefocust op machtsbehoud. Zij waren zo niet in staat gebleken de maatschappelijke veenbrand te onderkennen.

  Of er sprake is van een ''kloof'' tussen burgers en politiek of niet, feit is wel dat de intermediaire positie van de politieke partijen tussen samenleving en staat in de laatste decennia is veranderd.'' In het onderstaande zal hierop worden ingegaan, waarna vervolgens de de positie van de SGP aan bod komt. Alhoewel deze partij minder wordt geraakt door de ontwikkelingen die de politieke partij bemvloeden, heeft zij ook reden tot zorg: de SGP bevindt zich namelijk tot op zekere hoogte in een maatschappelijk en politiek isolement, zoals de kabinetsformatie van het voorjaar van 2003 nog eens aantoonde.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)14-21
  Aantal pagina's8
  TijdschriftZicht
  StatusPublished - 1-okt-2004

  Keywords

  • SGP
  • politieke partijen

  Citeer dit