Nedersaksisch waar het kan: een pragmatische uitwerking van deel III Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ten aanzien van het Gronings, Drents, Stellingwerfs, Twents, Sallands, IJssellands, Veluws en Achterhoeks

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde
Aantal pagina's139
ISBN van geprinte versie9789036736756
StatusPublished - 2009

Publicatie series

NaamSerie Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen
Volume1

Citeer dit