Neerlandistiek als bindmiddel van de natie: Hoogleraar Schrant in Gent 1817-1830

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-19
Aantal pagina's16
TijdschriftDe Negentiende Eeuw
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit