Neglectable benefit of searching for incidental findings in the Dutch-Belgian lung cancer screening trial (NELSON) using low-dose multidetector CT

NELSON study group, J. C. M. van de Wiel*, Y. Wang, D. M. Xu, H. J. van der Zaag-Loonen, E. J. van der Jagt, M. Oudkerk, R. J. van Klaveren

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    109 Citaten (Scopus)

    Zoekresultaten