Negotiating ethics: On ethics in negotiation and negotiating in ethics

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)72-74
  Aantal pagina's3
  TijdschriftInternational Journal of Conflict Management
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan.-1998

  Citeer dit