Nemen mensenrechtenschendingen toe of af?

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageAre Human Rights Violations Increasing or Decreasing?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftWordt Vervolgd
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt.-1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit