Neonatal Developmental and Behavioral Outcomes of Immediate Delivery Versus Expectant Monitoring in Mild Hypertensive Disorders of Pregnancy: 5-Year Outcomes of the HYPITAT II Trial

HYPITAT-II Study Group, Eva F. Zwertbroek, Julia Zwertbroek, Kim Broekhuijsen, Maureen T.M. Franssen, Wessel Ganzevoort, Josje Langenveld, Ben W.J. Mol, Marielle Van Pampus, Sicco Scherjon, Anneloes L. Van Baar, Henk Groen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)331-333
Aantal pagina's3
TijdschriftObstetrical and Gynecological Survey
Volume75
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1-jun-2020

Citeer dit