Neonatal mortality and morbidity associated with preterm breech presentation

E.A. van Eyk*, H.J. Huisjes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)17-23
  Aantal pagina's7
  TijdschriftEuropean journal of obstetrics gynecology and reproductive biology
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit