NEONATAL OUTCOME AFTER TREATMENT WITH RITODRINE - A CONTROLLED-STUDY

HJ HUISJES*, BCL TOUWEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)250-253
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAmerican Journal of Obstetrics and Gynecology
  Volume147
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit