Neonates at risk of medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency: a perinatal protocol for use before population neonatal screening test results become available

Willemijn J. van Rijt, Emmalie A. Jager, Francjan J. Spronsen, van, Tom de Koning, M. Rebecca Heiner-Fokkema, Terry G. J. Derks*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
281 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1322-1323
Aantal pagina's2
TijdschriftGenetics in Medicine
Volume18
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2016

Citeer dit