Nephrectomy in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease, does size matter?

Niek F. Casteleijn, Ron T. Gansevoort*, Anna M. Leliveld

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)907-908
Aantal pagina's2
TijdschriftWorld journal of urology
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2016

Citeer dit