Netwerken, panhelleense festivals en de globalisering van de Hellenistische wereld

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)253-265
  Aantal pagina's13
  TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
  Volume200
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit