Network exchange theory

FN Stokman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)417-418
Aantal pagina's2
TijdschriftContemporary sociology-A journal of reviews
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - jul-2001

Citeer dit