Network Governance im Big Data- und Cyber-Zeitalter

Jilles L. J. Hazenberg, Andrej Zwitter

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Zoekresultaten