Network North. Scottish Kin, commercial and covert associations in Northern Europe, 1603-1746

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)479-480
Aantal pagina's2
TijdschriftHistorische Zeitschrift
Volume285
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - okt.-2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit