Networks and psychopathology: opportunities, challenges and implications

  Onderzoeksoutput

  499 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Major Depressive Disorder (MDD) is een psychische aandoening die grote gevolgen heeft voor zowel patiënten als de mensen om hen heen. Naar schatting wordt de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast in de komende decennia. MDD is moeilijk te begrijpen omdat het een zeer heterogene ziekte is: patiënten met dezelfde MDD-diagnose kunnen enorm verschillende symptoomprofielen, ziekteverloop en behandelingsrespons vertonen. Bovendien zijn er nog geen betrouwbare biologische markers voor MDD gevonden.

  MDD en psychiatrische stoornissen worden in het algemeen traditioneel geanalyseerd alsof het lichamelijke ziekten zijn; d.w.z. als een latente oorzaak die leidt tot de manifestatie van depressiesymptomen. Belangrijk is dat deze symptomen worden verondersteld wederzijds onafhankelijk te zijn: het gelijktijdig optreden wordt volledig verklaard door de veronderstelde onderliggende aandoening. Het gebruik van het latente variabele model om MDD weer te geven is problematisch omdat zowel het bestaan ​​van een enkele latente oorzaak als de onafhankelijkheid van symptomen moeilijk te rechtvaardigen zijn. Het huidige proefschrift heeft als doel het gebruik van een alternatief ziektemodel van MDD te onderzoeken: het netwerkmodel. Recent zijn netwerkmodellen in toenemende mate toegepast in psychiatrisch onderzoek en vormen een interessant alternatief voor latente variabele modellen, omdat ze geen eenvoudige latente oorzaak voor MDD aannemen en ze (in)directe relaties tussen symptomen kunnen modelleren.

  Dit proefschrift onderzoekt de toepassing van netwerkmodellen in psychiatrisch onderzoek op cross-sectionele en longitudinale data. Bovendien bespreken we de sterke en zwakke punten, mogelijkheden en uitdagingen van de netwerkbenadering in psychiatrisch onderzoek.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Jonge, Peter, Supervisor
  • Wit, Ernst, Supervisor
  • Wardenaar, Klaas, Co-supervisor
  • Bos, Elske, Co-supervisor
  Datum van toekenning3-feb-2020
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-2369-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-2368-5
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit