Networks in action: Communication, economics and human knowledge

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)150-151
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Industrial Relations
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt-1999

Citeer dit