Neural correlates of acute post-traumatic dissociation: a functional neuroimaging script-driven imagery study

Yoki Linn Mertens, Antje Manthey, Anika Sierk, Henrik Walter, Judith K. Daniels*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neural correlates of acute post-traumatic dissociation: a functional neuroimaging script-driven imagery study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience

Keyphrases