Neuro opinion: reforming the academic system is a joint responsibility

Marian Joels*, Monica Di Luca, Barry J. Everitt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1111-1112
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Neuroscience
Volume41
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - mei-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit