Neurobiologie van Depressie: van neurotransmitter tot breinnetwerken

M.-J van Tol, Indira Tendolkar, Nic van der Wee, Eric Ruhé

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van zowel de wetenschappelijke als de behan­del­inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de DSM-5. Sinds de vorige druk uit 2008 is wereldwijd veel onderzoek verricht en werden vele nieuwe inzichten ten aanzien van ontstaan, preventie en behandeling van depressie ontwikkeld, die zijn meegenomen in
het boek.

Met oog voor de verschillende leeftijdsgroepen - jeugdigen, volwassenen en ouderen - worden de biologische, psychologische, sociale en culturele aspecten door een keur van ruim 60 Nederlandse en Vlaamse deskundigen in 32 hoofdstukken samengevat en besproken.

Het boek is bedoeld voor de opleiding en bij- en nascholing van alle beroepsgroepen die met depressie te maken hebben, zoals verpleegkundigen, vaktherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, verslavingsartsen, specialisten ouderengeneeskunde, maar zeker ook voor in depressie geïnteresseerde andere professionals, wetenschappers, patiënten en familie.
Vertaalde titel van de bijdrageChapter 11: Neurobiology of Depressive Disorders: From neurotransmitter to brain networks
Originele taal-2Dutch
TitelHandboek Depressieve Stoornissen
RedacteurenAart Schene, Bernard Sabbe, Philip Spinhoven, Eric Ruhé
UitgeverijDe Tijdstroom/Elsevier
Uitgave2nd
ISBN van geprinte versie9789058983039
StatusPublished - nov.-2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neurobiologie van Depressie: van neurotransmitter tot breinnetwerken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit