Neurobiologie van vitaliteit: De rol van sociaal-economische status

OnderzoeksoutputProfessional

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)184-192
Aantal pagina's9
TijdschriftNeuropraxis
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1-dec-2016

Citeer dit