Neurobiology of Pediatric Gender Identity

Baudewijntje PC Kreukels*, Sarah M Burke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Undefined/Unknown
TitelPediatric Gender Identity
UitgeverijSpringer International Publishing, Cham, Switzerland
Pagina's47-62
Aantal pagina's16
ISBN van elektronische versie978-3-030-38909-3
ISBN van geprinte versie978-3-030-38908-6
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit