Neuroendocrine carcinoma of the head and neck: in search for a better outcome

  Onderzoeksoutput

  437 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Neuro-endocriene carcinomen van het hoofd-hals gebied (NCHN) vormen een zeldzame subgroep van hoofd-hals kanker met klinische kenmerken die verschillen van die van plaveiselcelcarcinomen (SCC). NCHN komen het meest frequent voor in de larynx en de neusbijholten. Ze kunnen worden onderverdeeld op basis van differentiatiegraad in goed, matig en slecht gedifferentieerde neuro-endocriene carcinomen. De laatstgenoemde groep wordt verder opgedeeld in een klein- en gemiddeld tot grootcelllige variant. Vanwege de lage incidentie en het daaruit voortvloeiende gebrek aan richtlijnen ten aanzien van de behandeling, wordt er vaak gebruik gemaakt van behandelprotocollen ontwikkeld voor SCC van het hoofd-hals gebied (SCCHN). Dit resulteert in suboptimale behandelresultaten, omdat er belangrijke verschillen bestaan in de respons op behandeling tussen NCHN en SCCHN. In dit proefschrift brengen we deze verschillen in kaart en bieden we richtlijnen voor de behandeling van elk subtype, door onze eigen ervaring met deze tumoren te analyseren en te combineren met de beschikbare data in de literatuur. Daarnaast evalueren we infectie met het humaan papillomavirus als een mogelijke prognostische marker in neuro-endocriene carcinomen van de larynx.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Laan, Bernard, Supervisor
  • Halmos, Gyorgy, Co-supervisor
  Datum van toekenning29-nov-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6332-270-6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit