Neuroendocrinology of anorexia nervosa

A.J.W. Scheurink, P. Sodersten

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)856-856
Aantal pagina's1
TijdschriftAppetite
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit