Neuropsychological assessment of attention in children with spina bifida

A. Vinck, R. Mullaart, J.J. Rotteveel, B. Maassen

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  210 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's8
  TijdschriftCerebrospinal Fluid Research
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 28-mei-2009

  Citeer dit