Neuroticisme en het brein: Neuroimaging and genetic imaging studies on the personality trait neuroticism

  Onderzoeksoutput

  2547 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de neurale mechanismen, die ten grondslag liggen aan neuroticisme, om beter te begrijpen waarom hoog scorende mensen op deze persoonlijkheidstrek kwetsbaarder zijn om psychiatrische stoornissen te ontwikkelen. Om dit doel te bereiken, hebben we meta-analytische, neuroimaging en genetic imaging studies uitgevoerd. Tijdens rust zien we al dat de hersenen van hoog scorende mensen op neuroticisme een andere functionele netwerkorganisatie hebben, dan die van laag scorende mensen. Om precies te zijn, laten we zien dat subnetwerken gerelateerd aan het verwerken van emoties een prominentere rol spelen binnen het netwerk van deze hoog scorende mensen, dan subnetwerken die deze emoties juist moeten reguleren en cognitief controleren. Dit zien we ook terug in de resultaten van de meta-analyse en de taken die wij hebben onderzocht. Verder vonden we ook dat genen wellicht een effect hebben op de functionele netwerkorganisatie, tevens in associatie met neuroticisme. Samenvattend, de bevindingen van dit proefschrift kunnen mogelijkerwijs i) meer licht werpen op de relatie tussen neuroticisme en psychiatrische stoornissen en ii) helpen bij het ontwikkelen van meer toegespitste behandelingen, die kunnen voorkomen dat hoog scorende mensen op neuroticisme een transitie maken van een gezonde staat naar een klinische staat.
  Vertaalde titel van de bijdrageNeuroticisme en het brein
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Aleman, Andre, Supervisor
  • Ormel, Hans, Supervisor
  • Riese, Harriette, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-feb-2015
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7374-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-7373-7
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit