Neuroticism in everyday life: A general Population momentary assessment study

Nele Jacobs, Marieke Wichers, Catherine Derom, Jim van Os

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)101-102
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Psychology
Volume43
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit