NEUTRAL HYDROGEN IN LENTICULAR GALAXIES WITH FAINT DISKS

TG HAWARDEN*, AJ LONGMORE, WM GOSS, U MEBOLD, SB TRITTON

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)175-&
Aantal pagina's0
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume196
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1981

Citeer dit