Neveneffecten van het verlenen van subsidies voor energiebesparing: notitie tbv van de Commissie Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar de kosteneffectiviteit van energiebesparingssubsidies

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijCPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
StatusPublished - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit