New approaches and consequences for elderly cancer patients with focus on melanoma

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  622 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  - We hebben gemodificeerde NCCN evidence blocks ontwikkelt die het klinisch voordeel classificeren voor oudere patiënten met niercelcarcinoom.
  - De effectiviteit van veel nieuwe middelen voor gemetastaseerd melanoom scoren hoog qua klinisch voordeel en zijn daarmee ook interessant voor ouderen met deze ziekte. Leeftijdspecifieke toxiciteitsdata van deze middelen is echter schaars voor deze kwetsbare patiëntengroep.
  - Het CD4+ T-celcompartiment van jonge melanoompatiënten is erg geactiveerd, terwijl dat van oude melanoompatiënten gekarakteriseerd wordt door een gebrek aan respons.
  - Een Nederlandse registratie laat zien dat de behandeling met ipilimumab voor gemetastaseerd melanoom even effectief bij oudere als jonge patiënten en het is veilig voor patiënten van 65 jaar of ouder. Ipilimumab heeft een vergelijkbare werkzaamheid en toxiciteit voor mannen en vrouwen.
  - Het vroegtijdig ontwikkelen van een hypofosfatemie tijdens behandeling met imatinib voorspelt niet het antitumoreffect op een gastro-interstinale stromale tumor.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hospers, Geke, Supervisor
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
  • Schröder, Carolien, Co-supervisor
  Datum van toekenning25-sep-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0081-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-0080-8
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit